Marka Tescil

Marka Tescil Hizmetlerimiz

Biz Sizin İçin Araştıralım

“Marka; Bir işletmenin mal veya hizmetini, diğer işletmenin mal veya hizmetinden ayıran her türlü işarete marka denir. Marka haklarının belirli bir süre başvuru yapan kişi üzerine tesis edilmesi işlemine de marka tescil denir.”

Kişilerin isimleri, sloganlar, şekiller, sayılar ve her türlü işaret marka tesciline konu olabilir.

Marka tescilinde en önemli unsur markaya konu olan işaretin ayırt ediciliğidir.Ayırt edicilik marka tesciline konu olan isim, işaret veya şeklin başvuru tarihinden önce marka başvurusu yapılmış diğer tescilli markaların mal ve hizmetlerden bariz bir şekilde farklı olması kriteridir.

Marka tescili Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapılır. Türk Patent Enstitüsünde kayıtlı resmi vekiller aracılığı ile de yapılabilir. Tescil süreci doğru araştırma, takip ve bilgi birikimini gerektirir. Tescil aşaması yaklaşık 1 yılı bulabilmektedir.

Tescil koruması başvurunun yapıldığı gün saat ve dakika itibariyle başlar. Marka tescil başvurusunun yapılmasından sonra Türk Patent Enstitüsü tarafından başvurunun şekli, şartları yerine getirip getirmediği kontrol edilir ve başvuru sahibi veya vekiline resmi yazı ile bildirilir.

Marka başvurusu; başvuru sahibi veya resmi vekil tarafından online ortamda veya gereken evrakların doldurulmasından sonra yapılabilir.

Türkiye’de yerleşik bulunan ticari faaliyette bulunan herkes marka tescil başvurusu yapabilir. Ayrıca Türkiye’de yerleşik Paris sözleşmesi taraf olan ülkelerden gerçek veya tüzel kişiler de marka başvurusu hakkına sahiptir.

Marka başvurusu yapılırken şahıs adına veya tüzel kişilik (Limited Şirketi,Anonim Şirket vb) adına farklılık göstermektedir.

Tüzel kişi başvuruları;

Vergi Levhası fotokopisi
Şirket imza sirküleri fotokopisi
Markayı ifade eden logo varsa
Vekaletname (Noter Onayı gerekmez)

Şahıs başvuruları; 

Kimlik fotokopisi
Markayı ifade eden logo varsa
Vekaletname (noter onayı gerekmez)

 

Marka Başvuru süreci şu aşamaları kapsar;
Marka tescil ihtiyacının tespiti ile ilgili danışmanlık
Marka sorgulaması
Markada koruma kapsamı ile ilgili bilgi verilmesi
Marka başvurusu için gereken belgelerin temini
Marka başvurusunun online yapılması
Marka başvurusunun şekli incelemesinin Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılması
Marka Başvurusunun Türk Patent Enstitüsü tarafından hukuki açılardan incelenmesi
Marka başvurusunun Resmi Marka Bülteninde ilan edilmesi
Marka Başvurusunun tescil belgesi ile koruma altına alınması