Patent Tescil

Patent, Faydalı Model ve Tasarım Tescil Hizmetlerimiz

Biz Sizin İçin Araştıralım

Patent tescil belgesi; fikri, sınai ve mülki hakların en önemli unsurlarından biri olarak; tescillenen buluşun korunduğunu gösteren, söz konusu buluşların üreticisi ve satıcısının ayırt edilmesini sağlayan resmi bir belgedir.

 Patent, buluş sahibinin, buluş konusu ürünü 3.kişilerin belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etmesini engelleme hakkı olan belgedir. Buluşu yapılan neredeyse her şey patent koruması kapsamına dahildir.

Teknik sorunlara yönelik üretilmiş çözümlere buluş adı verilmektedir ve buluşlar patentin konusunu oluşturmaktadır. Patent tescil belgesi sayesinde; buluş sahibi, buluşun bütün kullanım haklarını elde eder.

Marka tescil başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinden yapılır. Belirlenen evraklarla ya da online başvuru sistemi üzerinden yapılabilir.

Patent başvurusu için Türk Patent Enstitüsü’ne dilekçe ve başvuru ücretinin dekontu yollanır. Başvuru dilekçesinde Patent tarifnamesi bulunmalıdır. Daha sonra Türk Patent Enstitüsü başvuran kişiye başvuru numarasını ve şekli eksiklik olup olmadığını belirten bir yazı yollar.

 

Tüm gerçek ve tüzel kişiler başvuru evrakları sağladıklarında ve patent/faydalı model tescil Kriterlerine uygun bir buluş yaptıklarında patent/faydalı model başvurusu yaparak buluşlarını tescil ettirebilirler. Ancak buluş sahibi gerçek kişi olmalıdır.

Patent başvurusu için Türk Patent Enstitüsü’ne dilekçe ve başvuru ücretinin dekontu yollanır. Başvuru dilekçesinde Patent tarifnamesi bulunmalıdır. Daha sonra Türk Patent Enstitüsü başvuran kişiye başvuru numarasını ve şekli eksiklik olup olmadığını belirten bir yazı yollar

Patent Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?
  • Başvuru Formu.
  • Buluşunuzu anlatan özet.
  • Buluşun açıklandığı tarifname.
  • İstem ya da istemler ile atıf yapılan fotoğraflar.
  • Patent Tescili ile korunması talep edilen geliştirmenin unsur ya da unsurlarını barındıran istem ya da istemler.
  • Vekaletname.
  • Tarifname Metni.

Patent Başvurusu yapılır. Patent Araştırma Kuruluşu belirlenir ve dosya araştırma için gönderilir. Araştırma raporunun gelmesinden sonra İncelemesiz Patent tercih edilebilir (belgenin geçerlilik süresi 7 yıldır. 7 yıl içerisinde başvuru sahibi ve/veya 3.şahıslarca inceleme yapılması talep edilebilir)